Velkommen

 

Velkommen til Angstspecialisterne

Angstspecialisterne hjælper børn, unge og voksne med behandling af angst via metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi.

 

Angstspecialisternes værdisæt er, at alle har ret til et liv uden angst.

 

Visionen er:

  • At sikre at børn, unge og voksne med angst kan få undersøgelse og behandling af høj kvalitet, så de kan overvinde deres vanskeligheder og få mulighed for at udnytte livet på lige fod med andre.
  • At sikre en høj faglig standard på området, gennem uddannelse og supervision af professionelle som arbejder med børn, unge og voksne med angst i dagligdagen.

 

Hos Angstspecialisterne udbydes:

  • Afklarende undersøgelse af børn, unge og voksne med henblik på vurdering af behandlingsbehov
  • Behandling af angst og beslægtede problematikker hos børn, unge og voksne
  • Undervisningsforløb i angst, angstbehandling og relaterede problemstillinger

 

Jeg arbejder kognitivt, da jeg lægger vægt på at behandlingen er af høj kvalitet og evidensbaseret. Jeg tilbyder både metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, afhængigt af den enkelte klients problematik.

 

 

***OBS: Jeg tager i øjeblikket ikke nye klienter ind. Er du tidligere klient, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig. Såfremt du ønsker en anbefaling på andre psykologer med viden om angst, er du velkommen til at skrive en e-mail til mig.***

 

 

Profil

Nico tilklippet

Nicoline Normann, cand.psych. aut.

Jeg har særligt dygtiggjort mig inden for metakognitiv terapi og har i mit arbejde hos Center for Angst taget aktiv del i udviklingen og tilpasningen af denne terapiform til børn.

Jeg blev uddannet som psykolog fra Københavns Universitet i 2013 og autoriseret af Psykolognævnet i 2016. Jeg har siden 2011 været tilknyttet Center for Angst ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og er nu ansat som klinisk videnskabelig assistent. Her arbejder jeg med undersøgelser og behandling af børn med angst og deres familier. Jeg har god erfaring med både individuel og gruppebehandlinger. Min spidskompetence er at behandle gentagende bekymring og negativ tænkning, og jeg har et skarpt øje for de mekanismer der vedligeholder angst. Jeg er i gang med en 2-årig masterclass efteruddannelse i metakognitiv terapi udbudt af grundlæggeren bag terapiformen, professor Adrian Wells.

Jeg er samtidig er ansvarlig for håndtering og formidling af data. Jeg har publiceret en række artikler vedrørende angst i internationalt anerkendte tidsskrifter. En af disse er en sammenfatning af effekten af metakognitiv terapi hos voksne med angst og depression. Artiklen har haft stor betydning for arbejdet med metakognitiv teori og terapi i verden, og førende forskere henviser til den.

 

 

Terapiformer

 

Behandlingsmetoderne hos Angstspecialisterne er kognitivt funderede, da jeg lægger vægt på at behandlingen er af høj kvalitet og evidensbaseret. Jeg anvender både kognitive og metakognitive principper, på baggrund af hvad jeg vurderer egner sig bedst til den enkelte klient og de identificerede problematikker.

 

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en nyere måde at forstå og behandle psykiske vanskeligheder på, som har vist sig yderst effektiv til behandling af angst og depression. Terapiformen bygger på teori, som har et solidt videnskabeligt fundament om menneskets tænkning og opmærksomhed.

Til forskel fra kognitiv terapi, arbejdes der ikke med hvad man tænker, men hvordan man tænker. Et problem ved mange former for angst og psykiske vanskeligheder, er at personen bliver ved med at tænke mange negative tanker på daglig basis og har følelsen af ikke at kunne stoppe disse tanker efter eget valg. I terapien får personen teknikker til at forholde sig på en anden måde til sine negative tanker, og kan derved opnå kontrol over lange bekymringsrækker og angst. Terapiformen er derfor attraktiv for personer der har mange negative tanker og bekymringer, da man i terapien på kort tid lærer at mindske disse tankerækker.

I metakognitiv terapi arbejdes der ud fra at en persons psykiske problemer vedligeholdes af et ”kognitivt opmærksomhedssyndrom”, som består af gentagende negativ tænkning, bekymring og grublerier, trusselfokuseret opmærksomhed samt uhensigtsmæssige copingstrategier såsom undgåelse og tankekontrol. I terapien arbejdes der aktivt på at få dette ”syndrom” væk, ved at træne nye måder at reagere på tanker og følelser, mere hensigtsmæssige copingstrategier og ved at genfinde fleksibilitet i opmærksomheden.

Effekten af metakognitiv terapi har vist meget lovende resultater til voksne med angst og depression (Normann, van Emmerik, Morina, 2014), og forskning fra Center for Angst, Københavns Universitet, har vist at behandlingen også er effektiv i en tilpasset form til børn. Klik her for at komme til artiklen.

 

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi er en meget veldokumenteret og anerkendt behandlingsform til bl.a. angst hos børn, unge og voksne, som anbefales i både nationale såvel som internationale kliniske retningslinjer i behandlingen af angst.

Hovedformålet er at ændre uhensigtsmæssige tanker (kognitioner), følelser og den adfærd som er associeret dermed. Inden for den kognitive referenceramme, antages det nemlig at der altid vil være en sammenhæng imellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd i en specifik situation. I den kognitive terapi arbejder vi således med hvad man tænker. Tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd påvirker hinanden, således at en ændring inden for blot et af områderne vil påvirke de andre. En person som er bange for edderkopper, vil i mødet med en stor edderkop tænke ”åh, nej der er en edderkop!” (tanke), hvilket vil resultere i et øget angstniveau (en følelse af at være bange) som vil komme til udtryk ved svedige håndflader og voldsom hjertebanken (kropslige reaktioner) og resultere i at personen enten flygter – ved at løbe sin vej, eller bliver og kæmper – ved at forsøge at dræbe edderkoppen, (adfærd), for at undgå denne ubehagelige følelse. Disse komponenter forstærker således hinanden, og bekræfter følelsen af frygt. Ved hjælp af forskellige kognitive adfærdsterapeutiske teknikker, såsom kognitiv omstrukturering og gradvis eksponering, arbejdes der med at regulere de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Kognitiv adfærdsterapi er en bred behandlingsmetode, som vi tilpasser til klienten og behandlingen af dennes problematik.

 

Priser

 

Undersøgelse af børn og unge:

Udredning og tilbagemelding med fokus på anbefaling af videre forløb: 4000 kr.

For at kunne tilbyde den rette behandling til jeres barn, er der behov for en grundig afdækning af den mulige angstproblematik. Barn samt forældre vil derfor hver især udfylde relevante spørgeskemaer samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Familien modtager herefter en mundtlig tilbagemelding, hvor udfaldet af udredningen formidles, og familien rådgives om hvilket videre forløb der vurderes som relevant.

 

Undersøgelse af voksne:

Udredning og tilbagemelding med fokus på anbefaling af videre forløb: 2000 kr.

For at kunne tilbyde den rette behandling, er der behov for en grundig afdækning af den mulige angstproblematik. Klienten vil derfor udfylde relevante spørgeskemaer, samt blive udredt ved brug af et klinisk interview. Klienten modtager herefter en mundtlig tilbagemelding, hvor udfaldet af udredningen formidles, og klienten rådgives om hvilket videre forløb der vurderes som relevant.

 

Individuel behandling: 1000 kr./session. En session varer 45 minutter.

De anbefalede forløb varierer alt efter den identificerede angstproblematik. Ved forløb med børn inddrages både forældre og barn efter individuelt behov. Forløbene varierer i omfang, men man skal generelt forvente at en behandling strækker sig over 8-12 terapisessioner, som typisk ligger med en uges mellemrum.

 

Jeg udbyder også kortere rådgivende forløb til lette angstproblematikker.

 

Afbud skal meldes pr. telefon eller mail senest et døgn før den aftalte konsultation, ellers afregnes fuld takst.

 

Jeg modtager betaling  via bankoverførsel eller MobilePay.

 

Øvrige ydelser

 

Undervisning

Jeg udbyder undervisning i angstlidelsers udvikling, vedligeholdelse og behandling. Kontakt mig med henblik på et skræddersyet tilbud.

 

Før øvrige ydelser, kontakt mig for at høre nærmere.

Udgivelser

 

Bøger
META BOG FORSIDEMetakognitiv terapi til børn (2016) Skrevet af: Barbara Hoff Esbjørn, Nicoline Normann, Marie Louise Reinholdt-Dunne. Akademisk Forlag

Link:

Metakognitiv terapi til børn med angst – på Akademisk.dk

 

 

 

 

 

 

 

forside_særlig sensitiv

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? (2016): Skrevet af: Barbara Hoff Esbjørn, Sofie Wille Østergaard, Marie Tolstrup, Nicoline Normann. Akademisk forlag

 

Link:

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? – på Akademisk.dk

 

 

 

 

 

Tidsskriftartikler
Esbjørn, B. H., Normann, N., Lønfeldt, N. N., Tolstrup, M., & Reinholdt‐Dunne, M. L. (2016). Exploring the relationships between maternal and child metacognitions and child anxiety. Scandinavian Journal of Psychology, 57(3), 201-206.

 

Normann, N., Lønfeldt, N. N., Reinholdt-Dunne, M.L., Esbjørn, B. H. (2016). Negative thoughts and metacognitions in anxious children following CBT. Cognitive Therapy and Research, 40(2),188-197.

 

Esbjørn, B., Normann, N., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2015). Adapting metacognitive therapy to children with generalised anxiety disorder: Suggestions for a manual. Journal of Contemporary Psychotherapy. 45(3), 159-166.

 

Esbjørn, B., Sømhovd, M. J., Nielsen, S. K., Normann, N., Leth, I., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2014). Parental Changes After Involvement in their Anxious Child’s Cognitive Behavior Therapy. Journal of Anxiety Disorders, 28(7), 664-670.

 

Normann, N., Emmerik, A. A. P., & Morina, N. (2014). The Efficacy of Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. Depression and Anxiety, 31(5), 402-411.